Informacja

!!! UWAGA !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie informuję, że strażnik drogowy będzie nieobecny na przejściu dla pieszych przy ulicy Bohaterów Monte Casino dnia 27.11.2014 r.28.11.2014 r. z powodu zwolnienia lekarskiego.

 

Opłata za obiady

OBIADY – GRUDZIEŃ

15 dni x 2,00 zł = 30,00 zł

W/w należność należy wpłacić do 30.11.2014 r. 
na konto szkoły Bank PeKaO S.A. V/O Lublin
05 1240 1503 1111 0010 0162 9494
Prosimy o dostarczanie dowodu wpłaty 
do 30.11.2014 r. (osobiście do pok. nr 2,
faksem na numer 81 525 22 84
lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

Warsztaty plastyczne klasy II c

Klasa II c uczestniczy w zajęciach organizowanych przez DK „Pod Akacją” przy ul. Grodzkiej 4.

Podczas tych spotkań uczniowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie różnych zagadnień plastycznych, dobrze się bawią i wykonują ciekawe prace plastyczne.

Więcej…

 

Nowy projekt w naszej szkole

„Zapach, kolor, smak – zmysły na tropie miejskich tajemnic”!

Październik pod znakiem Zmysłów

Więcej…

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości

SP38 Lublin

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole w dniu 6 listopada 2014 r.

Więcej…

 

Wystawa kartek z Francji

W roku 2001, z inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej, dzień 26 września uzyskał miano Europejskiego Dnia Języków Obcych. Główną ideą tego święta jest propagowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz zachęcanie obywateli krajów Europy do nauki nowych języków i podnoszenia kompetencji w zakresie języków już znanych.

Więcej…

 

„Kolor - co to takiego?” - warsztaty plastyczne

Dnia 15 października grupa dzieci z koła plastycznego, z inicjatywy nauczycielki plastyki – p. Małgorzaty Piaseckiej-Kozdęby, wzięła udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez Galerię Labirynt w Lublinie.

Więcej…

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

SP38 Lublin

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor szkoły informuje, że składanie dokumentów kandydatów do Szkoły Podstawowej Nr 38 na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie w ustalonym porządku:

  • 16 luty do 31 marca 2015 roku przyjmowanie zgłoszeń od rodziców i prawnych opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
    (o przynależności decyduje przynajmniej czasowe zameldowanie)

Więcej…

 

Składka na Radę Rodziców

SP38 Lublin

Rada Rodziców przy SP38 Lublin

informuje, że Uchwałą nr 4/2014/2015 z dnia 9 września ustalono wysokość składki na Radę Rodziców:

  • 40 zł za pierwsze dziecko (100%),
  • 20 zł za drugie dziecko (50%),
  • nie płaci się składki za trzecie i kolejne dziecko.

Marta Bołtowicz
sekretarz Rady Rodziców

Więcej…

 

Konto Rady Rodziców

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy nowy numer konta bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie:

PKO BP IV o/Lublin
Numer konta: 07 1020 3176 0000 5002 0208 9852

Więcej…

 

Uchwała Rady Miasta

Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że została podjęta UCHWAŁA NR 1157/XLIII/2014 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. pod poz. 2995.

Załączniki:

  • Uchwała Rady Miasta Lublin | pobierz
 

Turniej profilaktyczno-sportowy

Lublin

Serdecznie zapraszamy do udziału w „IV Turnieju profilaktyczno-sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Lublin”, który odbędzie się w dniu 19 października 2014 r. (niedziela) w godzinach 14:00 – 17:00 w hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Celem Turnieju, który organizowany jest w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. jest propagowanie aktywnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Więcej…