Warsztaty plastyczne klasy II c

Klasa II c uczestniczy w zajęciach organizowanych przez DK „Pod Akacją” przy ul. Grodzkiej 4.

Podczas tych spotkań uczniowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie różnych zagadnień plastycznych, dobrze się bawią i wykonują ciekawe prace plastyczne.

Więcej…

 

Świetlica czyta

© fotolia.com

7 listopada 2014 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Takie spotkania odbywają się już od kilku lat i cieszą się dużym zainteresowaniem. Tym razem Szkołę naszą odwiedził Pan Marek Mróz, pracownik Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Więcej…

 

Nowy projekt w naszej szkole

„Zapach, kolor, smak – zmysły na tropie miejskich tajemnic”!

Październik pod znakiem Zmysłów

Więcej…

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości

SP38 Lublin

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole w dniu 6 listopada 2014 r.

Więcej…

 

Wystawa kartek z Francji

W roku 2001, z inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej, dzień 26 września uzyskał miano Europejskiego Dnia Języków Obcych. Główną ideą tego święta jest propagowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz zachęcanie obywateli krajów Europy do nauki nowych języków i podnoszenia kompetencji w zakresie języków już znanych.

Więcej…

 

„Kolor - co to takiego?” - warsztaty plastyczne

Dnia 15 października grupa dzieci z koła plastycznego, z inicjatywy nauczycielki plastyki – p. Małgorzaty Piaseckiej-Kozdęby, wzięła udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez Galerię Labirynt w Lublinie.

Więcej…

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

SP38 Lublin

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor szkoły informuje, że składanie dokumentów kandydatów do Szkoły Podstawowej Nr 38 na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie w ustalonym porządku:

  • 16 luty do 31 marca 2015 roku przyjmowanie zgłoszeń od rodziców i prawnych opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
    (o przynależności decyduje przynajmniej czasowe zameldowanie)

Więcej…

 

Składka na Radę Rodziców

SP38 Lublin

Rada Rodziców przy SP38 Lublin

informuje, że Uchwałą nr 4/2014/2015 z dnia 9 września ustalono wysokość składki na Radę Rodziców:

  • 40 zł za pierwsze dziecko (100%),
  • 20 zł za drugie dziecko (50%),
  • nie płaci się składki za trzecie i kolejne dziecko.

Marta Bołtowicz
sekretarz Rady Rodziców

Więcej…

 

Konto Rady Rodziców

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy nowy numer konta bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie:

PKO BP IV o/Lublin
Numer konta: 07 1020 3176 0000 5002 0208 9852

Więcej…

 

Uchwała Rady Miasta

Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że została podjęta UCHWAŁA NR 1157/XLIII/2014 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. pod poz. 2995.

Załączniki:

  • Uchwała Rady Miasta Lublin | pobierz
 

Turniej profilaktyczno-sportowy

Lublin

Serdecznie zapraszamy do udziału w „IV Turnieju profilaktyczno-sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Lublin”, który odbędzie się w dniu 19 października 2014 r. (niedziela) w godzinach 14:00 – 17:00 w hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Celem Turnieju, który organizowany jest w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. jest propagowanie aktywnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Więcej…

 

Szkoła muzyczna

YAMAHA

Zajęcia gry na gitarze

Tak jak w poprzednich latach, także i w tym roku w naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia grupowe z gry na gitarze klasycznej. Lekcje prowadzone są na miejscu przez wykwalifikowanego nauczyciela Szkoły Muzycznej YAMAHA i obejmują różnorodną muzykę od Bacha do Beatlesów. Program umożliwia naukę gry w oparciu o szeroki, specjalnie dostosowany repertuar solowy i zespołowy.

Więcej…