Szkolny Konkurs „Dobry kolega, dobra koleżanka”

p1

Honorowy patronat:

mgr Mirosław Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

 

Organizatorzy:

Dorota Dąbrowska, Elżbieta Garbacka, Anna Czyżewska, Paulina Puto oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie 

Cele:

 1. Promowanie koleżeństwa, empatii, pozytywnych relacji między uczniami oraz postaw prospołecznych.
 2. Doskonalenie sprawności językowej uczniów.
 3. Rozwijanie kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs polega na ułożeniu hasła, rymowanki promujące koleżeństwo.
 2. Adresowany jest do wszystkich uczniów klas I – VII.
 3. Hasła lub rymowanki w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny na kartce) należy składać w sali świetlicowej nr 4 lub nr 19 w podpisanej kopercie (imię, nazwisko, klasa) z dopiskiem „Konkurs” do dnia 12.10.2017 r.
 4. Pracę zostaną ocenione w kategoriach:
 • klasy I – III,
 • klasy IV – V,
 • klasy VI – VII.

    5.  Komisja konkursowa oceni hasła wedłnastępujących kryteriów:

 • samodzielność pomysłu.
 • kreatywność autora,
 • forma realizacji (zwięzłość, zgodność z tematem konkursu, poprawność językowa i ortograficzna, oryginalność).

    6.  Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

    7.  Wybrane hasła i rymowanki zostaną wyeksponowane podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie.

 

58 Pokazy z Fizyki

 obraz 225

 14 września 2017r. uczniowie klas VII odwiedzili Instytut Fizyki UMCS w Lublinie, aby wziąć udział w 58 Pokazach z Fizyki. Dwugodzinny pobyt, podczas którego mieliśmy okazję oglądać ciekawe eksperymenty z elektrostatyki, promieniotwórczości, akustyki oraz mechaniki wprowadził nas w świat tej fascynującej dziedziny nauki. Zajęcia prowadzone były tak, aby młodzież lepiej zrozumiała zasady i prawa poznawane na lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Obserwując doświadczenia często braliśmy czynny udział w ich wykonywaniu. Ciekawe i z nutką humoru ( największy aplauz wzbudził Pan Andrzej ) pozwoliły pogłębić naszą świadomość użyteczności fizyki, jej powiązań z techniką, medycyną, życiem codziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.
 

Zebranie Rady Rodziców

 

        Zapraszamy Przedstawicieli Klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 38 im.H.Sienkiewicza w Lublinie, które odbędzie się 20 września 2017r.(środa) o godz.17.00 w świetlicy szkolnej. Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Opłaty za obiady

obiadek1
 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
 
Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady do 15 dnia danego miesiąca na konto szkoły. Prosimy również o dowiadywanie się o zgłoszonych odpisach, nadpłatach i zaległościach w pokoju nr 2.
 
Dziękujemy 
 

Regulamin udostępniania darmowego podręcznika.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie ! 

 

      Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udostępniania darmowego podręcznika 

 

 

REGULAMIN

  

 

Zebrania

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

 

 

  W dniu 12 września 2017 r. (wtorek) odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

klasy  I-III  godzina  16.30

klasy  I-VII godzina  18.00

 

 

Sale w których odbędą się spotkania z wychowawcami

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

 1wrzesien 2017 43

Dnia 4 września 2017 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie z klas IVb, Vb, Vd i VIIc pod kierunkiem nauczycieli  - pani Renaty Kosonowskiej, Magdaleny Piaseckiej i Anny Bieleckiej - przygotowali część artystyczną. Scenariusz przedstawienia w pierwszej części poświęcony był uczczeniu 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Druga część  nawiązywała do zakończenia wakacji i powrotu do szkoły. Recytacja wierszy została wzbogacona o występy wokalne oraz taneczne uczniów. Uroczystość poprowadził pan Andrzej Wilczyński. Nad nagłośnieniem czuwał pan Dariusz Harasymiuk.

Zapraszamy do galerii

 

Czytam, bo kocham swój kraj

 

narodowe czytanie 05

 

„Narodowe Czytanie” nie mogłoby odbyć się bez Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza.

Tak też było w tym roku.

W sobotę 2 września 2017 r. w całej Polsce odbyła się Akcja „Narodowego Czytania”. Organizowana jest ona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 r., kiedy to po raz pierwszy publicznie czytano fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Od tego czasu corocznie odbywa się czytanie wybitnych dzieł literatury polskiej w udziałem znanych osobistości i zwykłych mieszkańców kraju.

W tym roku ludzie polityki, kultury i nauki czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wśród zaproszonych do czytania gości znaleźli się dyrektorzy SP38 w Lublinie. Pan dyrektor Mirosław Wójcik czytał fragmenty dramatu na schodach Ratusza (Plac Władysława Łokietka 1), natomiast pan wicedyrektor Jerzy Jarosiński wcielił się w postać Wernyhory w czasie lektury „Wesela” w Muzeum Wsi Lubelskiej (al. Warszawska 96).

Cieszymy się bardzo, że reprezentowały naszą szkołę tak znamienite osoby i zachęcamy wszystkich – uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, aby w rodzinach, wśród przyjaciół i znajomych sięgnęli po „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i odkryli wyjątkowość tego dzieła.

Zapraszamy do galerii

Paulina Puto

 

Plan lekcji

Szanowni Państwo !

 

         Informujemy, że w zakładce „Plan lekcji” (menu boczne) zamieściliśmy  plan  na rok szkolny 2017/2018 obowiązujący od dnia 11 września 2017 r .

 

 

Stypendium szkolne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

          Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego ( dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto). Wnioski należy składać do 15 września do pedagoga szkolnego - pokój nr 1. Szczegóły w załącznikach.

  

 

Darmowy podręcznik na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

 

                   Podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacyjnych otrzymają uczniowie wszystkich klas naszej szkoły podczas zajęć edukacyjnych w pierwszych dniach września 2017 r., w obecności wychowawcy klasy.

Harmonogram wypożyczeń:

           4 września klasy VII a, b, c, d

           5 września klasy VI a, b, c, d

           6 września klasy IV a, b, c

           7 września klasy IV d, e, f

Uczniom klas I, II i III podręczniki przekażą wychowawcy klas.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                   Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 
Drodzy  Uczniowie
 !

 

Informujemy,  że 4 września 2017 roku rozpoczynamy     

nowy  Rok Szkolny 2017/2018

wg następującego porządku :

Więcej…