Pszczoły murarki

24 marca 2017 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. Tematem spotkania było życie pszczoły murarki i specyfika jej hodowli.


Przed szkołą ustawiony został hotel, który służyć ma tym niezwykle pożytecznym owadom; uczniowie klasy IVc , wraz z wychowawczynią Barbarą Szkutnik, będą jego opiekunami.


Murarki ogrodowe to kuzynki pszczół miodnych. Podobnie jak one, są bardzo aktywnymi i efektywnymi zapylaczami wielu kwiatów ogrodowych. Pszczoły te nie są agresywne wobec ludzi, łatwo przystosowują się do warunków stworzonych przez człowieka.

Należy pamiętać, że masowe wymieranie pszczół może spowodować katastrofalne skutki w produkcji żywności na świecie, a nasze ogrody mogą zamienić się w "pustynię".