Twój Dar Serca dla Hospicjum

            31 marca 2017 r. zakończył się ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 38 w Lublinie „Planszowe podróże po literaturze”. Do szkoły napłynęło kilkaset prac z całej Polski, zachwycają pomysłowością, wkładem pracy i mają duży walor edukacyjny, ich tematyka dotyczy książek z kanonu dziecięcej literatury.

           Organizatorzy postanowili przeznaczyć część gier na kiermasz szkolny aby włączyć się w akcję charytatywną Twój Dar Serca dla Hospicjum.

http://hospicjum.lublin.pl/twoj-dar-serca-dla-hospicjum-4/

http://darserca.kazimierzwielki.lublin.pl/

           Akcja Twój Dar Serca dla Hospicjum polega m.in. na zorganizowaniu kiermaszu, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci - Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.
           Zapraszamy do zakupienia gier planszowych. Dochód ze sprzedaży zostanie w całości przekazany organizatorowi akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum (na zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych, sprzętu medycznego).
Proponowana cena jednej gry to 5 zł, ale do puszki można wrzucić dowolną wyższą kwotę.
Kiermasz rozpocznie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek).


Zapraszamy serdecznie!