Przeglądy Zespołów Tanecznych Szkół Podstawowych w Lublinie

           

 5 czerwca odbył się VIII Przegląd Zespołów Tanecznych Szkół Podstawowych w Lublinie. Brały w nim udział cztery grupy taneczne z klas II- V. Nasza szkoła otrzymała: III miejsce w klasach drugich, wyróżnienie dla klas trzecich, II miejsce dla klas czwartych oraz wyróżnienie dla klas piątych. Każda z grup otrzymała podziękowania i dyplomy, a grupy nagrodzone miejscami statuetki.
21 kwietnia 2017 r. odbył się XVI Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych TALENTY 2017 pod hasłem „Roztańczony Lublin – 700 lat Lublina”. Uczniowie prezentowali układy tańca nowoczesnego oraz lubelskie tańce ludowe. Nasza szkoła zdobyła dwa wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych, zaś uczestnicy otrzymali dyplomy, podziękowania i nagrody .
Grupy przygotowała pani Anna Słoboda.

    Problem copying original
  •