DYPLOM i STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA

 

Z przyjemnością informujemy, że nauczyciel naszej Szkoły – pani Anna Łyczewska
została uhonorowana DYPLOMEM PREZYDENTA MIASTA przez Prezydenta Miasta Lublin
dr Krzysztofa Żuka w uznaniu dla dorobku twórczego w dziedzinie literatury i pracę na rzecz
upowszechniania kultury, a w dniu wczorajszym odebrała – przyznane również przez
Prezydenta Miasta Lublin stypendium artystyczne.Gratulujemy!