Wyprawka szkolna

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


            Uprzejmie informujemy, że dnia 26 lipca 2017 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457). W wymienionym rozporządzeniu szczegółowo określono kto i w jakiej wysokości może otrzymać w 2017 roku pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Treść rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie w załączniku. 

 

Rozporządzenie