Akcja pomocy bezdomnym zwierzętom

 
pies

Już zakończyliśmy akcję pomocy bezdomnym zwierzętom.
Wszystkim dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazane serce.

Więcej…

 

"Przyjazna Zebra"-Wyniki konkursu

 
 
    Z radością informujemy, że wszyscy uczniowie
naszej szkoły zgłoszeni do Międzyszkolnego Konkursu
Plastyczno-Literackiego dla klas I-III "Przyjazna
Zebra- bezpieczeństwo
dzieci w ruchu drogowym"
zostali nagrodzeni.
 
 

Więcej…

 

„Uwaga nadwaga!”

 

 

   Dnia 21 października klasy I – VI uczestniczyły
w prelekcji na temat prawidłowych nawyków żywieniowych
prowadzonej przez specjalistę do spraw
żywienia – panią magister Joannę Bielewską.

 

Więcej…

 

Dni wolne

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW !!!

     Dyrektor szkoły informuje, 31 października i 2 listopada są dniami
wolnymi od zajęć dydaktycznych.W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze w formie dyżurów w świetlicy.

.

W tych dniach stołówka będzie nieczynna.

 

Zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !
 

 W dniu 3 listopada 2016 r odbędą się zebrania z rodzicami.

 

Klasy I-III  godz.17.30

Klasy IV-VI godz.16.30

 

Sale w których odbędą się spotkania

z wychowawcami

 

 

„Przyjazna zebra – bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym”

 

22 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie odbył się
Międzyszkolny Konkurs „Przyjazna zebra - bezpieczeństwo dzieci
w ruchu drogowym” dedykowany klasom IV-VI,w którym uczniowie naszej
szkoły: Mateusz Bielecki z klasy IVD, Joanna Włodarczyk z klasy
VA i Aleksandra Bielecka z klasy VIC,przygotowani przez panią
Annę Czyżewską, zajęli II miejsce.

                                                                                                                                                                                                  

Więcej…

 

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 21 października 2016 roku odbyło się
uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia
Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie.
Nasi pierwszoklasiści, ubrani po raz pierwszy
w galowe stroje szkolne, dzielnie prezentowali
swoje umiejętności pod okiem
starszych kolegów z klasy IVd.

Zmagania dzieci podziwiali licznie
zgromadzeni rodzice i dziadkowie.
Życzymy naszym pierwszoklasistom z Ia Ib Ic
dużo sukcesów i radości.

 

Więcej…

 

BUDUJEMY PAMIĘĆ W LUBLINIE

Narodowe Święto Niepodległości - BUDUJEMY PAMIĘĆ W LUBLINIE
Lublin 11 listopada 2016

Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy do udziału w Biegu Niepodległości
pt. „1 Nocna Mila Niepodległości“
organizowanym w Lublinie przez Kuratorium Oświaty w Lublinie
przy współpracy z Fundacją
„Ruchu Solidarności Rodzin”

 

Więcej…

 

Dzień Edukacji Narodowej

                                                                                       

     14 października,z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej,w naszej szkole odbyły się dwie akademie: dla klas młodszych i klas IV-VI;nauczyciele i uczniowie uczestniczyli także we mszy świętej w intencji wszystkich pracowników naszej szkoły.

Więcej…

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej.

 

W piątek 14.10.2016 roku obchodzimy święto Komisji Edukacji Narodowej

Miło nam poinformować, że pani Anna Łukaszuk – nauczyciel języka polskiego i pani Barbara Godzińska

– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej otrzymały  Nagrodę Prezydenta m. Lublin

pana dr Krzysztofa Żuka.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.

 

Więcej…

 

Projekt D-33 "Doposażanie szkół w Lublinie"

Projekt D-33 "Doposażanie szkół w Lublinie" Budżetu Obywatelskiego Lublina 2017 szansą dla                                                        Szkoły Podstawowej nr 38.
Aby zrealizować ten cel, nasz projekt musi uzyskać największą liczbę głosów spośród innych projektów.

Serdecznie prosimy więc wszystkich o głosowanie na nasz projekt!

Głosowanie trwa w dniach: 1- 10 października 2016 r.Głosować można maksymalnie                                                                                 na 1 duży i 2 małe projekty.

Warunki uczestnictwa w głosowaniu:
- posiadanie zameldowania w Lublinie,
- ukończone 16 lat.

Więcej…

 

,,Podaruj świetlicy"

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!                                                                                                                                                   

 

Świetlicę doposażamy
o zainteresowania dzieci dbamy! 
 
Uczennico i Uczniu zamiast chować w piwnicy
Przynieś Swe dawne zabawki do szkolnej świetlicy!
Zapomniane lalki, pluszaki oraz gry planszowe
piłki, auta i klocki dostaną Tu życie nowe!
O rzeczy kompletne i czyste uprzejmie prosimy
Dobry użytek z Waszych darów na pewno zrobimy!

                                                                                

mis2