Festiwal Szkół Promujących Zdrowie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

 

   

           Miło nam poinformować, ze nasza Szkoła została wybrana na  gospodarza Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie, który odbędzie w dniu 7 listopada 2017 roku. To wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że podczas tej uroczystości naszej Szkole zostanie wręczony przez Prezydenta m. Lublin  pana dr Krzysztofa Żuka   miejski certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.  W związku z  tym wydarzeniem dzień 7 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Również zebrania z Rodzicami zaplanowane w tym dniu przekładamy na dzień 9 listopada 2017 (czwartek).

Bliższe informacje przekażą Państwu wychowawcy klas.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja szkoły

                                                                                                                                                                                  

 

Międzynarodowy Dzień Zwierząt.

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwierząt.

Jak co roku pamiętamy o bezdomnych zwierzętach przebywającychw schroniskach. 

Dla nich zbieramy:                                             

 - żywnośc np. karmę, puszki, ryż, kaszę, makaron

 - i inne artykuły np. koce, miski, pledy.

Zebrane dary przekażemy dla bezdomnych zwierząt w Krzesimowie.

Akcja trwa 30 października.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i okazane serce.

 

Pobyt Ojca Misjonarza w naszej szkole

sp381

Kto to jest misjonarz?

W jakim języku mówi?

Kto Go posyła?

Dlaczego zna dużo ludzi?

Jak wygląda codzienność misjonarza?

Czy dużo się modli?

Jak daleko jeździ aby odprawić Mszę Świętą?

Ile godzin :) trwa Eucharystia w Afryce?

Dlaczego wierni tańczą?

Jak wygląda życie na "Czarnym lądzie"?

Jakie są codzienne zwyczaje mieszkańców?

Dlaczego kobietę nazywa się "mama Cristina" choć to nie jest jej imię?

Po co pilnuje się uprawy ryżu?

Kto wierci studnię?

Czym bawią się dzieci i jakie są ich obowiązki?

Jak wygląda szkoła?

Czy dzieci mają książki i zeszyty?

Jak dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii świetej?

Jak żyć bez prądu?

            Aby się tego dowiedzieć zaprosiliśmy do naszej szkoły misjonarza należącego do zgromadzenia misyjnego Ojców Białych Misjonarzy Afryki o. Pawła  Mazurka. Gościł u nas w dniach 18 – 20 października i opowiadał uczniom klas V – VII o życiu, radościach i trudach pracy misyjnej, oraz o wielkiej potrzebie modlitwy za misje, misjonarzy i o powołania misyjne. Pokazywał zdjęcia, wykonane ręcznie zabawki, przybory codziennego użycia oraz instrumenty muzyczne i odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące bowiązków ich rówieśników, zwyczajów szkolnych oraz uprawianych spotrach. Tu dużo radości wśród naszych uczniów wywołała wiadomość o  umiłowaniu piłki nożnej wśród młodzieży Afrykańskiej.  

            Z czym nas pozostawił?

Z przekazanym bagażem swoich doświadczeń i pragnieniem powrotu do Afryki.

            Z czym uczniowie pozostawili o. Pawła?

Z biało-czerwonym szalikiem kibica, aby będąc w Afryce zawsze pamiętał do jakiego klubu należy.

 

Dzień Edukacji Narodowej

den 064

W miniony piątek, 13 października 2017 r., nasza szkolna społeczność uczciła 244. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnów w obecności sztandaru szkoły. Po jego wyprowadzeniu głos zabrał pan dyrektor Mirosław Wójcik, który serdecznie podziękował wszystkim pedagogicznym oraz niepedagogicznym pracownikom za ich codzienny trud i nagrodził wybranych za osiągnięcia dydaktyczne oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Gorące podziękowania i życzenia w imieniu Rodziców złożyła także przewodnicząca RR, pani Kamila Świderska.

Następnie uczniowie klasy IVa przygotowani przez panią Annę Czyżewską oraz uczniowie z klas IVe i VIa przygotowani przez panią Elizę Majewską zaprezentowali montaż słowno - muzyczny. Zebrani mieli okazję poznać genezę obchodzonego święta, wysłuchać okolicznościowych wierszy i piosenek, a ponadto obejrzeć widowiskowe pokazy: karate, żonglerki, jazdy na monocyklu oraz tańca nowoczesnego.

Uroczystość uświetniły występy szkolnego chóru pod kierownictwem pani Anny Bieleckiej. O oprawę plastyczną zadbała pani Małgorzata Piasecka - Kozdęba, a o dźwiękową - pan Dariusz Harasymiuk.  Akademie poprowadził tradycyjnie pan Andrzej Wilczyński.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

 

Harmonogram konsultacji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

           

           W menu bocznym strony przedstawiamy harmonogram   konsultacji  w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie wcześniej umówione z rodzicem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan. Miejsce spotkania zostanie doprecyzowane indywidualnie.

 

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !              

 

 

        Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. 

 

 

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

 

Szkolny Konkurs „Dobry kolega, dobra koleżanka”

p1

UWAGA! UWAGA!

Przedłużamy termin szkolnego konkursu

„Dobry kolega, dobra koleżanka”.

Hasła i rymowanki można składać do 27 października 2017 r.

Honorowy patronat:

mgr Mirosław Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

Organizatorzy:

Dorota Dąbrowska, Elżbieta Garbacka, Anna Czyżewska, Paulina Puto oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie 

Cele:

 1. Promowanie koleżeństwa, empatii, pozytywnych relacji między uczniami oraz postaw prospołecznych.
 2. Doskonalenie sprawności językowej uczniów.
 3. Rozwijanie kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs polega na ułożeniu hasła, rymowanki promującej koleżeństwo.
 2. Adresowany jest do wszystkich uczniów klas I – VII.
 3. Hasła lub rymowanki w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny na kartce) należy składać w sali świetlicowej nr 4 lub nr 19 w podpisanej kopercie (imię, nazwisko, klasa) z dopiskiem „Konkurs” do dnia 12.10.2017 r.
 4. Pracę zostaną ocenione w kategoriach:
 • klasy I – III,
 • klasy IV – V,
 • klasy VI – VII.

   5.  Komisja konkursowa oceni hasła wedłnastępujących kryteriów:

 • samodzielność pomysłu.
 • kreatywność autora,
 • forma realizacji (zwięzłość, zgodność z tematem konkursu, poprawność językowa i ortograficzna, oryginalność).

   6.  Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

   7.  Wybrane hasła i rymowanki zostaną wyeksponowane podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie.

 

"Szkolny konkurs na najlepsze hasło propagujące bezpieczeństwo w sieci”

 

„Szkolny konkurs
na najlepsze hasło
propagujące bezpieczeństwo w sieci”

            Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie podjęła szereg inicjatyw, które upowszechniały czytelnictwo i rozwijały kompetencje czytelnicze wśród dzieci, m.in. poprzez organizację konkursów, w tym „Świetlicowego konkursu na najlepsze hasło propagujące czytelnictwo”:

Więcej…

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

28 września 2017r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Oddano 382 głosy, w tym 8 głosów nieważnych.

Więcej…

 

Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II”

 dzien papieski

Z racji  XVII DNIA PAPIESKIEGO  8 października 2017r., przeżywanego pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”, katecheci z naszej szkoły, organizują KONKURS PLASTYCZNY dla klas I - VII pt. ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II.

Zasady uczestnictwa:

 1. Klasy I-III wykonują pracę dowolną techniką: np. farby plakatowe, akwarele, kredki, ołówek,  pastele, kolaż, wydzieranka ewentualnie inna technika wg własnego pomysłu.
 2. Klasy IV- VII
 • Kl. IV – V:  plakat
 • Kl. VI-VII:  kolaż

       3. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3

Cele:

 • promowanie znajomości postaci naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II,
 • być  świadkami  nadziei i prawdziwej radości,
 • doskonałym wzorem takiej postawy jest zawsze Maryja, Matka Zbawiciela. Pobożność maryjna  św. Jana Pawła II może być dla nas wzorem. Opatrzność Boża chce nam ten wzór uświadomić przez znaki czasu, jak np. dwie znaczące dla nas rocznice. Jedną z nich jest stulecie objawień fatimskich, które przypadnie niemal równocześnie z XVII Dniem Papieskim – objawienia w Fatimie trwały od 13 maja do 13 października 1917 roku. Drugą rocznicą jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

    4. Pracę zostaną ocenione w kategoriach:

 • klasy I – III
 • klasy V – VII

    5.  Komisja konkursowa oceni prace wg następujących kryteriów:

 • samodzielność wykonania, związek z tematem, pomysłowość, estetyka pracy, wkład pracy.

Prace należy składać do 4 października 2017 r. do Nauczycieli religii - Katechetów.

 

58 Pokazy z Fizyki

 obraz 225

 14 września 2017r. uczniowie klas VII odwiedzili Instytut Fizyki UMCS w Lublinie, aby wziąć udział w 58 Pokazach z Fizyki. Dwugodzinny pobyt, podczas którego mieliśmy okazję oglądać ciekawe eksperymenty z elektrostatyki, promieniotwórczości, akustyki oraz mechaniki wprowadził nas w świat tej fascynującej dziedziny nauki. Zajęcia prowadzone były tak, aby młodzież lepiej zrozumiała zasady i prawa poznawane na lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Obserwując doświadczenia często braliśmy czynny udział w ich wykonywaniu. Ciekawe i z nutką humoru ( największy aplauz wzbudził Pan Andrzej ) pozwoliły pogłębić naszą świadomość użyteczności fizyki, jej powiązań z techniką, medycyną, życiem codziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.
 

Zebranie Rady Rodziców

 

        Zapraszamy Przedstawicieli Klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 38 im.H.Sienkiewicza w Lublinie, które odbędzie się 20 września 2017r.(środa) o godz.17.00 w świetlicy szkolnej. Prosimy o niezawodne przybycie.