Klasa profilowana chłopców z piłki koszykowej

Lublin

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 w naszej Szkole została utworzona klasa profilowana chłopców z piłki koszykowej w poziomie klas czwartych. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte z klubem WIKANA START S.A. LUBLIN
Zajęcia finansowane będą z budżetu Gminy Lublin.

Klasy sportowe i profilowane - Szkoły Podstawowe

Klasy sportowe i profilowane - Szkoły Podstawowe 2015

Klasy sportowe i profilowane - Gimnazjum 2015

Klasy sportowe i profilowane - Liceum 2015