Konkursy

Szkolny Test Wiedzy o Lublinie

herb-i-logo-lublin

W dniach 13 i 14 grudnia 2017 r. nasi uczniowie uczestniczyli w Szkolnym Teście Wiedzy
o Lublinie, 
przeprowadzonym w związku z obchodami Wielkiego Jubileuszu 700 - lecia miasta.

W konkursie rywalizowały reprezentacje klasowe, które wykazały się obszerną wiedzą
z zakresu historii i kultury rodzimego miasta.

Zadania testowe dla klas I-III opracowała p. Hanna Daruk, a dla klas IV-VII -p. Halina Iwanicka i p. Eliza Majewska.

O atrakcyjną oprawę wydarzenia zadbał p. Dyrektor Jerzy Jarosiński, który wystąpił
w historycznym stroju.  

Wyniki konkursu: 

 • rywalizacja na poziomie klas pierwszych miała charakter zbiorowy  
 • klasy drugie

             I miejsce- klasa II b

             II miejsce- klasa II c

             III miejsce- klasa II a 

 • klasy trzecie

             I miejsce- klasa III c

             II miejsce- klasa III f

             III miejsce - klasa III a

 • klasy czwarte

             I miejsce - klasa IV f

             II miejsce - klasa IV b

             III miejsce - klasa IV a

 • klasy piąte

             I miejsce - klasa V d

             II miejsce - klasa V c

             III miejsce - klasa V a

 • klasy szóste

             I miejsce - klasa VI c

             II miejsce - klasa VI a

             III miejsce - klasa VI b

 • klasy siódme

             I miejsce - klasa VII c

             II miejsce - klasa VI b

             III miejsce - klasa VII d

Zwycięskim drużynom serdecznie gratulujemy! 

Dziękujemy widowni za doping wspierający zawodników, a szczególnie naszym małym Gościom z Przedszkola nr 46 w Lublinie.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z KONKURSU W SZKOLNEJ GALERII

 

WYNIKI konkursu dla uczniów klas IV-VII JESTEM SMART 3

jsmart3 logo

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

zzz

lublin

Honorowy patronat:

mgr Mirosław Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

 

Organizatorzy:

Lesia Sobolivska, Dorota Dąbrowska, Elżbieta Garbacka, Monika Kozak
we współpracy z Miejska Biblioteką Publiczną Filia nr 26 w Lublinie
oraz Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie

 

Cele i regulamin konkursu 

 

 

 

Szkolny Konkurs „Dobry kolega, dobra koleżanka”

p1

UWAGA! UWAGA!

Przedłużamy termin szkolnego konkursu

„Dobry kolega, dobra koleżanka”.

Hasła i rymowanki można składać do 27 października 2017 r.

Honorowy patronat:

mgr Mirosław Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

Organizatorzy:

Dorota Dąbrowska, Elżbieta Garbacka, Anna Czyżewska, Paulina Puto oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie 

Cele:

 1. Promowanie koleżeństwa, empatii, pozytywnych relacji między uczniami oraz postaw prospołecznych.
 2. Doskonalenie sprawności językowej uczniów.
 3. Rozwijanie kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs polega na ułożeniu hasła, rymowanki promującej koleżeństwo.
 2. Adresowany jest do wszystkich uczniów klas I – VII.
 3. Hasła lub rymowanki w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny na kartce) należy składać w sali świetlicowej nr 4 lub nr 19 w podpisanej kopercie (imię, nazwisko, klasa) z dopiskiem „Konkurs” do dnia 12.10.2017 r.
 4. Pracę zostaną ocenione w kategoriach:
 • klasy I – III,
 • klasy IV – V,
 • klasy VI – VII.

   5.  Komisja konkursowa oceni hasła wedłnastępujących kryteriów:

 • samodzielność pomysłu.
 • kreatywność autora,
 • forma realizacji (zwięzłość, zgodność z tematem konkursu, poprawność językowa i ortograficzna, oryginalność).

   6.  Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

   7.  Wybrane hasła i rymowanki zostaną wyeksponowane podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie.

 

"Szkolny konkurs na najlepsze hasło propagujące bezpieczeństwo w sieci”

 

„Szkolny konkurs
na najlepsze hasło
propagujące bezpieczeństwo w sieci”

            Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie podjęła szereg inicjatyw, które upowszechniały czytelnictwo i rozwijały kompetencje czytelnicze wśród dzieci, m.in. poprzez organizację konkursów, w tym „Świetlicowego konkursu na najlepsze hasło propagujące czytelnictwo”:

Więcej…

 
Więcej artykułów…