Stypendium szkolne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !  

 

        W kwietniu nastąpi kolejna wypłata stypendium szkolnego, za 3 miesiące (styczeń-marzec). Proszę zgłaszać sie do 12 kwietnia, do pedagoga szkolnego z fakturami na pełną przyznaną kwotę. Kolejne wypłaty następować będą systematycznie, na podstawie faktur, pod koniec każdego miesiąca.

 

Stypendia szkolne

Szanowni Rodzice i Opiekunowie ! 

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego ( dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto). Wnioski należy składać do 15 września do pedagoga szkolnego - pokój nr 1. Szczegóły w załącznikach.

Więcej…

 

Stypendium szkolne

SP38

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy rodziców, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o zgłaszanie się od 3 grudnia do pedagoga w celu odebrania i podpisania decyzji o jego przyznaniu.

 

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Więcej…

 

Procedura wnioskowania o pomoc socjalną - stypendium szkolne

Szanowni Państwo!

Przekazujemy informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne.

 • Informacja dla wnioskodawcy. Uchwała.| pobierz
 • Wzór oświadczenia. | pobierz
 • Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody na pozyskanie i przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka* w bazie Systemu Informacji Oświatowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w przypadku przyznania świadczenia. | pobierz
 •  

  Wyniki konkursu plastycznego

  W czerwcu odbył się konkurs plastyczny, podsumowujący zajęcia profilaktyczne z pedagogiem pt. PALENIU NIE!. Uczniowie klas 4, na lekcjach plastyki, pod opieką p. Małgorzaty Piaseckiej-Kozdęby przygotowali projekt plakatu antynikotynowego. Prace oceniło jury ( p. dyrektor Mirosław Wójcik i pedagog Anna Wyroślak) i wybrało najciekawsze i spełniające kryteria.  

  Więcej…

   
  Więcej artykułów…