Pedagog szkolny

SP38

Pedagog szkolny Anna Wyroślak – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Ukończyła także m.in.: Studium przedmiotowo-metodyczne Nauczanie Początkowe; Kurs terapii pedagogicznej w zakresie pracy z dziećmi klas I-III; Warsztat „Spójrz Inaczej” dla klas I-III, a także dla klas IV-VI i gimnazjum, uprawniający do prowadzenia tego programu profilaktyczno-wychowawczego; Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli świetlic i in. Stale się dokształca, biorąc udział w bardzo wielu kursach i warsztatach oraz konferencjach (także ogólnopolskich).

W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Początkowo jako nauczyciel klasy „O” w Szkole Podstawowej nr 19 w Lublinie. Ze Szkołą Podstawową nr 38 związana jest od 1988 roku – jako nauczyciel świetlicy, kierownik świetlicy, a obecnie pedagog szkolny. Kilkakrotnie była wychowawcą klas trudnych wychowawczo, uczyła plastyki oraz klasy młodsze. Przez kilka miesięcy, w czasie choroby i po śmierci pani dyrektor Łucji Piekut pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.

Choć praca jest dla mnie wielką pasją, mam czas na zainteresowania: podróże, fotografowanie, muzykę – od klasycznej do rockowej, sztukę – szczególnie impresjonizm, literaturę: podróżniczą, biografie, przewodniki. Od lat pasjonuję się także wszystkim co jest związane z Francją – językiem, piosenką, sztuką. Jestem miłośniczką kina, szczególnie europejskiego. Bardzo lubię gotować.

Prywatnie jestem żoną, mamą, babcią. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna.