„Jestem zdrowy i bezpieczny”-projekt

PROJEKT „JESTEM ZDROWY I BEZPIECZNY” OTRZYMAŁ KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI PROGRAMU eTwinning

Prezentacja multimedialna o projekcie .: pobierz

 

„Jestem zdrowy i bezpieczny”-projekt

Szkoła Podstawowa nr 38 we współpracy z Gimnazjum nr 7 i Przedszkolem nr 46 w Lublinie realizuje projekt eTwinning pod hasłem „Jestem zdrowy i bezpieczny”

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka jest sprawą najważniejszą. Nasz program obejmuje wiedzę z zakresu dbałości o zdrowie i upowszechniania zdrowego stylu życia. Dotyczy prawidłowego odżywiania oraz wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa w tym udzielania pierwszej pomocy.

Więcej…

 

Nowy projekt w naszej szkole

„Zapach, kolor, smak – zmysły na tropie miejskich tajemnic”!

Październik pod znakiem Zmysłów

Więcej…

 

Innowacyjna szkoła

Innowacyjna szkoła - szkołą przyszłości

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie przystąpiła jako uczestnik do realizacji projektu „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 

Uczniowskie doświadczenia

Pierwsze uczniowskie doświadczenia (II etap)

Od 1 lutego do 16 czerwca 2010 r. klasa Id z wychowawczynią Marzeną Pydą uczestniczyła w II etapie Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Inspiracją i podłożem Projektu była Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została uznana za jedno z największych osiągnięć nauk społecznych końca XX wieku.

Więcej…

 

Projekt ICT

ICT – kluczem do zarządzania w oświacie

W miesiącu marcu 2011 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „ICT – kluczem do zarządzania w oświacie”, przygotowane przez fundację „Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie” wspólnie z Fundacją Likejon.

Więcej…

 

Szansa dla ucznia - raport końcowy

RAPORT KOŃCOWY

Projekt edukacyjny „Szansa dla ucznia” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 38 w Lublinie w roku szkolnym 2010/2011

Projekt został w pełni zrealizowany przez SP nr 38 w Lublinie zgodnie z umową POKL.09.01.02-06-103/10-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Szansa dla ucznia”, w okresie od 01.09. 2010 do 30.06.2011 roku, co potwierdza zgromadzona dokumentacja projektu oraz dzienniki lekcyjne i listy obecności uczestników zajęć.

Więcej…

 
Więcej artykułów…