Rekrutacja 2017

REKRUTACJA 2017


Szanowni Rodzice i Opiekunowie !   

  

 Uprzejmie informujemy, że 9 marca 2017 r. zostało podpisane Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

 

 

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje

 Zarządzenie  Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje

Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 20017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

 

System elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych: