Karta zgłoszenia na obiady

Karta zgłoszenia na obiady do pobrania w formacie Doc i Pdf

 

                                 Karta zgłoszenia dziecka na obiady Doc

                                 Karta zgłoszenia dziecka na obiady Pdf

 

Regulamin stołówki

 

 

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie

 

 

                        Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie

 

  1. 1.Z jadalni szkolnej korzystają uczniowie w godzinach:

11:30 -11:45 – uczniowie kl. I – III przyprowadzeni przez wychowawców /2-3 min. przed dzwonkiem na przerwę/,

                          uczniowie kl. IV - VIII

11:45 -12:30 – uczniowie przebywający w świetlicy  / I grupa /

12:30 -12:45 – uczniowie kl. I – III przyprowadzeni przez wychowawców /2-3 min. przed dzwonkiem na przerwę/,

                          uczniowie kl. IV - VIII

12:45 -13:30 – uczniowie przebywający w świetlicy / II grupa /

13:30 -13:45 – uczniowie kl. I –III przyprowadzeni przez wychowawców /2-3 min. przed dzwonkiem na przerwę/,

                          uczniowie kl. IV - VIII

  1. 2.W drodze do stołówki:

- idziemy nie wyprzedzając kolegów,

- zachowujemy się kulturalnie,

- nie narażamy siebie i kolegów na niebezpieczeństwo.

   3. Tornistry ustawiamy przed jadalnią w należytym porządku – jeden za drugim – za ustawienie tornistra

       odpowiedzialny jest jego właściciel i osoba dyżurująca na parterze.

   4. Do jadalni wchodzimy wejściem z korytarza / nie przez świetlicę /.

   5. Uczniowie wbiegający do stołówki będą upominani  przesuwani na koniec kolejki.

   6. Po wejściu do jadalni kierujemy się do okienka po obiad, ustawiamy się w kolejce w jednym szeregu.

   7. Odchodząc od okienka z obiadem uczniowie zajmują wolne miejsce przy stoliku.

  8. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka / zmywalni /.

  9. Podczas oczekiwania na obiad i spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, krzyczeć,

      biegać po jadalni lub prezentować innych niestosownych zachowań.

  10. Uczniowie nie zapisani na obiad mogą skorzystać z zupy i chleba po wcześniejszym uzgodnieniem

      z Kierownikiem Świetlicy.

  11. Za porządek w stołówce szkolnej odpowiedzialny jest Kierownik Świetlicy z osobą dyżurującą.

  12. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.

  13. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na dany dzień.

  14. W przypadku nieprzestrzegania w/w procedury korzystający może zostać pozbawiony prawa do

       korzystania z obiadów.

15. Procedura obowiązuje z dniem jej zatwierdzenia.

 

 

 

 

Lublin, 1 września 2017r.