Regulamin stołówki

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 W LUBLINIE

Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie

 1. Z jadalni szkolnej korzystają uczniowie w godzinach:
  • 11:30-12.05 – uczniowie przebywający w świetlicy /I grupa/,
  • 12:10-12:30 – kl. I-III przyprowadzeni przez wychowawców /2-3 minuty przed dzwonkiem na przerwę/,
  • 12.15-12.35 – uczniowie kl. IV-VI,
  • 12.40-13.15 – uczniowie przebywający w świetlicy /II grupa/,
  • 13.20-13.35 – uczniowie kl. IV-VI i kl. I-III będących na lekcjach.
 2. W drodze do stołówki:
  • idziemy nie wyprzedzając kolegów,
  • zachowujemy się kulturalnie,
  • nie narażamy siebie i kolegów na niebezpieczeństwo.
 3. Tornistry ustawiamy przed jadalnią w należytym porządku – jeden za drugim – za ustawienie tornistra odpowiedzialny jest jego właściciel i osoba dyżurująca na parterze.
 4. Do jadalni wchodzimy wejściem z korytarza /nie przez świetlicę/.
 5. Uczniowie wbiegający do stołówki będą upominani i przesuwani na koniec kolejki.
 6. Po wejściu do jadalni kierujemy się do okienka po obiad, ustawiamy się w kolejce w jednym szeregu.
 7. Odchodząc od okienka z obiadem uczniowie zajmują wolne miejsce przy stoliku.
 8. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka /zmywalni/.
 9. Podczas oczekiwania na obiad i spożywanie posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, krzyczeć, biegać po jadalni lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 10. Uczniowie niezapisani na obiad mogą skorzystać z zupy i chleba po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem świetlicy.
 11. Za porządek w stołówce odpowiedzialny jest Kierownik świetlicy z osobą dyżurującą.
 12. Wszyscy korzystający z świetlicy powinni dbać o ład i porządek na niej.
 13. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na dany dzień.
 14. W przypadku nieprzestrzegania w/w procedury korzystający może zostać pozbawiony do prawa do korzystania z obiadów.
 15. Procedura obowiązuje z dniem jej zatwierdzenia.