Wielki sukces naszej szkoły w konkursie "Jestem Bezpieczny"!

     

      Wspaniałym sukcesem naszej szkoły zakończył się finał XVII edycji konkursu wiedzy prewencyjnej "Jestem bezpieczny".
    Konkurs składał się z czterech etapów. Etap drugi - eliminacje szkole - wyłonił drużynę, której zadaniem było wykonanie graficznego projektu koszulki, zawierającego treści promujące bezpieczeństwo. Ostateczne rozgrywki odbyły się 13 maja 2017 r. w Komendzie Miejskiej Policji. W zmaganiach testowych udział wzięło 11 szkól podstawowych.


       Test wiedzy zawierał pytania z zakresu prawa, zasad ruchu drogowego, pomocy przedmedycznej, cyberprzemocy, struktur Policji oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
       Na ostateczny wynik konkursu złożyły się punktacje za projekt koszulki i test wiedzy.
Nasza drużyna w składzie: Jakub Basak z kl.IVd, Mateusz Szwajewski z kl.Vd oraz Marysia Przybylska z kl. VIc otrzymała największą ilość punktów i tym samym zdobyła I miejsce.
       Jesteśmy dumni z wyniku, tym bardziej, że nasza szkoła wzięła udział w konkursie po raz pierwszy.
Uczniów do konkursu przygotowały: pani Anna Czyżewska i pani Małgorzata Kucharska.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

http://lublin.lubelska.policja.gov.pl/