Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Mirosław Wójcik – magister wychowania plastycznego Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom w pracowni grafiki), licencjat filologii polskiej UMCS, magister filologii polskiej UMCS w Lublinie, studia podyplomowe – Zarządzanie Szkołą na Wydziale Ekonomii UMCS, studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WSPA w Lublinie, uprawnienia trenerskie (edukacja osób dorosłych), kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego, nauczyciel dyplomowany, egzaminator gimnazjalny cz. humanistycznej Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Praca z dziećmi i na ich rzecz daje mi dużo satysfakcji. Przez wiele lat pełniłem obowiązki wychowawcy klasy. Obecnie, będąc na stanowisku dyrektora, moją ambicją jest utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania w naszej szkole oraz wzbogacanie jej bazy. Człowiek, zarówno ten dorosły, jak i ten mały, sam w sobie stanowi ogromną wartość i zasługuje na szacunek – o tym nigdy nie zapominam.

Prywatnie chętnie pływam, jeżdżę na rowerze, słucham muzyki klasycznej, standardów jazzowych. Nieobca jest mi również dobra muzyka rockowa. Lubię tańczyć, dużo czytam – ostatnio zwłaszcza biografie. Lubię literaturę klasyczną, obyczajową, podróżniczą i oczywiście dobrą książkę z gatunku science fiction. Interesuję się sztuką (szczególnie cenię artystów renesansu, podziwiam architekturę gotyku, lubię impresjonizm i surrealizm). W wolnych chwilach maluję i rysuję.W oświacie pracuję od 27 lat jako nauczyciel i wychowawca. Przez pierwszych 9 lat na stanowisku nauczyciela plastyki, od 18 lat także jako nauczyciel j. polskiego. Pracowałem w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa w Jamach k. Ostrowa Lubelskiego (pierwsza praca), Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki (obecnie nie istnieje), Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie (teraz wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 7 w Lublinie). Posiadam uprawnienia egzaminatora gimnazjalnego części humanistycznej i od sześciu lat czynnie uczestniczę w pracach komisji sprawdzającej wyniki.

W czerwcu 2005 roku, będąc nauczycielem Szkoły Podstawowej Nr 50 w Lublinie, przystąpiłem do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 38 w Lublinie. W wyniku konkursu od 1 sierpnia 2005 r. objąłem stanowisko dyrektora szkoły na 4 lata. Z dniem 1 września 2009 r. Prezydent Miasta Lublin przedłużył mi powierzenie funkcji dyrektora szkoły na 5 kolejnych lat, tj. do 31 sierpnia 2014 r. W maju 2014 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 38 w Lublinie. W wyniku konkursu, do którego przystąpiłem, powierzono mi prowadzenie placówki do 31 sierpnia 2019 r.

W trakcie pierwszej kadencji udało mi się wyposażyć szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Korzystając ze środków EFS stworzyłem dwie nowoczesne pracownie komputerowe oraz dwa Internetowe Centra Informacji Multimedialnej. Powstała wówczas nowoczesna zinformatyzowana biblioteka. Trzy pracownie lekcyjne zostały wyposażone na stałe w projektory multimedialne. W szkole znajduje się zakupiona przez Radę Rodziców tablica interaktywna. W Roku Szkolnym 2007/2008 przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły, w ramach której powstał nowoczesny system grzewczy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową elewację i lekkie przeszklone daszki. Szkoła zyskała atrakcyjny, estetyczny wygląd. Wyremontowano salę gimnastyczną (dokonano wymiany stolarki okiennej, parkietu i oświetlenia). Wewnątrz budynku ułożono nowe podłogi na korytarzach oraz w części sal lekcyjnych. Powstała dodatkowa sala na zajęcia świetlicowe. W ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” utworzono w szkole tzw. Miejsce zabaw. We współpracy z ROEFS w Lublinie wraz z nauczycielami naszej szkoły napisałem Projekt „Szansa dla ucznia”, który uzyskał akceptację oraz wysokie oceny w konkursie i jest realizowany od 1 października 2010 r. do 31 lipca 2011 r. Kolejne lata to dalsze unowocześnianie bazy szkoły. W 2012 roku Szkoła została wyposażona w nowoczesny i bezpieczny plac zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. W 2012 roku rozpoczął się długo oczekiwany remont boisk szkolnych. Trwał od czerwca do listopada. W 2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowych obiektów sportowych: boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska wielofunkcyjnego oraz kilkutorowej bieżni okalającej boiska. Powstały także małe trybuny dla kilkudziesięciu osób. W szkole przybyło nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które pozyskujemy w ramach projektów, a także korzystając ze środków własnych. Szkoła obecnie jest wyposażona między innymi w 7 tablic interaktywnych.

W szkole utrzymywany jest wysoki poziom nauczania potwierdzony, m.in. liczbą laureatów konkursów kuratoryjnych oraz wynikami sprawdzianów OKE dla uczniów kończących naukę w szkole podstawowej.

W 2014 roku (roku 40-lecia szkoły) nasza Szkoła uzyskała II wynik spośród lubelskich publicznych szkół podstawowych w zewnętrznym sprawdzianie dla klas szóstych. Szkoła otrzymała puchar Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2013/2014. W tym roku uzyskaliśmy także IV miejsce w klasyfikacji generalnej wśród rywalizujących ze sobą lubelskich szkół podstawowych w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lublinie.
Mirosław Wójcik – Dyrektor Szkoły


Wicedyrektor mgr Jerzy Jarosiński – absolwent Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończone studia licencjackie i doktoranckie z zakresu teologii fundamentalnej.Obecnie jest doktorantem na kierunku edukacja medialnea w Katedrze Współczesne Formy Przekazu Wiary. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1994 roku. Ze Szkołą Podstawową Nr 38 w Lublinie związany jest od września 1996 roku. Obecnie pracuje jako nauczyciel katecheta oraz nauczyciel wychowania fizycznego. Od 1 marca 2004 roku pełni również funkcję wicedyrektora szkoły.

Ukończył kursy kwalifikacyjne z zakresu „Wiedzy o życiu seksualnym człowieka” i „Organizacji i zarządzania oświatą”  studia podyplomowe z wychowania fizycznego organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi .

Jest członkiem Stowarzyszenia Pedagogów „NATAN”, w ramach którego poszerza swoją wiedzę i doskonali warsztat pedagogiczny. Prowadzi również konferencje/warsztaty z zakresu prawa oświatowego. 

Zainteresowania: żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego), nurkowanie, narciarstwo. Jego pasją są podróże oraz dobre kino ,literatura piękna i faktu.

Prywatnie – żonaty, synowie – Jeremi i Jędrzej