Ubezpieczenie uczniów

SP38

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Rodzice!

Składka na ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2015/16 w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie wynosi 37 zł od ucznia, a suma ubezpieczenia to 10.000,- zł. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienia z opłat. W takiej sytuacji należy napisać pismo do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie z w/w opłat.

Plik do pobrania:

  • warunki ubezpieczenia dla uczniów do pobrania.