Projekt ICT

ICT – kluczem do zarządzania w oświacie

W miesiącu marcu 2011 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „ICT – kluczem do zarządzania w oświacie”, przygotowane przez fundację „Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie” wspólnie z Fundacją Likejon.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach funduszu EFS.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności nauczycieli ze szkół publicznych województwa lubelskiego w zakresie wykorzystania technologii ICT. W zakresie zarządzania zastosowaniem zintegrowanych narzędzi ICT swoje umiejętności poszerzać będzie kadra menadżerska.